ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ EΛΦ FIAT 500

Το ΔΣ της ΕΛΦ ΦΙΑΤ 500 αποφάσισε την σύγκληση Ειδικής Καταστατικής Συνέλευσης ( Άρθρο 18 καταστατικού) με θέμα Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού. 

Η Συνέλευση θα γίνει στα Γραφεία της Λέσχης Ακτημόνων 17 & Πολυβίου 1 Γαλάτσι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 20.00 

Βάσει του Καταστατικού ( Άρθρο 10 ) απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών. 

Διευκρινίζεται ότι βάσει με το ισχύον Καταστατικό ( Άρθρο 6 ) Τακτικά Μέλη είναι τα Ιδρυτικά Μέλη, ( τα υπογράφοντα το ισχύον καταστατικό ) καθώς και τα μεταγενέστερα μέλη που είναι να είναι κάτοχοι αυτοκινήτου Fiat 500 η συναφούς

Ο Πρόεδρος 

Γιάννης Κορφιάτης