Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ (19/05/2013)

Παρόντες κατά καιρούς και στις εκδηλώσεις της ΕΟΦΙΛΠΑ, η Λέσχη μας ήταν αυτή τη φορά στο Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ.