ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Κάθε μέλος της λέσχης απολαμβάνει τα εξής προνόμια:

 • Χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο το οποίο προαιρετικά συνοδεύεται με οδική βοήθεια

 • Κάρτα και Βεβαίωση Ιστορικού Οχήματος (Όχημα Εποχής) που σε περίπτωση ατυχήματος αποζημιώνει το αυτοκίνητο σαν Ιστορικό και όχι σαν ΠΑΛΙΟ

 • Διάθεση ανταλλακτικών στα μέλη της λέσχης και έκπτωση σε αυτά (στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των μελών)

 • Συμβουλές για την ανεύρεση ανταλλακτικών και αναπαλαίωση – αποκατάσταση του αυτοκινήτου

 • Συμμετοχή στην ετήσια εκδρομή στην Ιταλία με μειωμένες τιμές (λόγω χορηγιών, πολλές φορές κάτω του κατώτερου ορίου κόστους)

Το σημαντικότερο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων και των στενών δεσμών φιλίας που δημιουργούνται σε αυτόν το χώρο και η αλληλοβοήθεια των μελών που μοιραία συμβαίνει γιατί υπάρχει το πάθος για το αγαπημένο μας παλιό Φιατάκι… πρέπει να είμαστε όλοι οργανωμένοι για να ζήσει το όνειρο αυτό για πάντα!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΦ Fiat 500 & ΣΥΝΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

 

 • Χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο το οποίο προαιρετικά συνοδεύεται με οδική βοήθεια

 • Δημιουργείται Μητρώο Μελών, όπου το κάθε Μέλος θα έχει έναν Αριθμό Μητρώου που θα τον ακολουθεί σε όλη την διάρκεια παραμονής του στην Λέσχη.

 • Εκδίδονται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για όλα τα αυτοκίνητα των Μελών, τα οποία θα σφραγίζονται το αντίστοιχο έτος καταβολής της Συνδρομής.

 • Εκδίδεται ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, η οποία θα έχει ισχύ ένα έτος, για το οποίο έχει καταβληθεί η Συνδρομή του Μέλους. Η Ταυτότητα θα αντικαθίσταται ανά έτος.

 • Θα διατηρηθεί το Αρχείο ΚΑΡΤΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η Τεχνική Επιτροπή της Λέσχης .

Οι κάρτες αυτές φέρουν μοναδικό Αριθμό Γνησιότητας. Οι κάρτες που έχουν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 θα παραμείνουν σε ισχύ. Εφεξής Κάρτες Γνησιότητας θα εκδίδονται μόνο για τα οχήματα κατασκευής FIAT

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 • Το Νέο Μέλος θα συμπληρώνει την Αίτηση Μέλους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Θα εγγράφεται στο Μητρώο Μελών.

 • Θα εκδίδεται ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ στο όνομα του με ισχύ το τέλος του τρέχοντος έτους.

 • Θα εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ για το-τα όχημα-τα του Μέλους

Τέλος εάν το επιθυμεί και το όχημα του είναι κατασκευής FIAT θα μπορεί να ζητήσει την έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Τα παραπάνω κρίθηκαν αναγκαία στα πλαίσια της καλύτερης καταγραφής τόσο των Μελών της Λέσχης όσο και των Οχημάτων που ανήκουν στο δυναμικό της Λέσχης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές από τις παραπάνω διαδικασίες και έντυπα αντλήθηκαν από το υφιστάμενο Αρχείο της Λέσχης. Για τον λόγο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα προηγούμενα ΔΣ, τα οποία δημιούργησαν και διατήρησαν όλα αυτά, τα οποία για την εποχή τους ήταν σίγουρα πολύ πρωτοποριακά.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω συντελούν στην εξέλιξη της Λέσχης μας.

Όποιος φίλος κάτοχος FIAT θέλει να γραφτεί στην Λέσχη και να απολαμβάνει τα προνόμια των Μελών, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Λέσχης (Γιάννης Κορφιάτης κιν 6932-208724),αφού συμπληρώσει την αίτηση.

YOUNGTIMERS

Η ΕΛΦ Fiat 500 μέσω της ΕΟΦΙΛΠΑ, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταχώρησης για αυτοκίνητα Ιστορικού ενδιαφέροντος 20 – 30 ετών, οχήματα κατασκευής μεταξύ 1989 – 1998. (FIVA CARD)

Μέσω αυτού ο κάτοχος ενός τέτοιου αυτοκινήτου ωφελείται:

Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης που πιστοποιεί την αυθεντικότητα του αυτοκινήτου και βοηθάει σε περίπτωση ατυχήματος να αποζημιωθείτε σωστά από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Η ΕΛΦ Fiat 500 έχει συνάψει ομαδικό συμβόλαιο ετήσιας ασφάλειας με οδική βοήθεια σε πολύ ελκυστικό κόστος.

Πολλά ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που σπανίζουν στους ελληνικούς δρόμους εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και αξίζει να τους δοθούν κίνητρα να διασωθούν και να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση (οχήματα κατασκευής ανάμεσα στο 1989 και το 1998).

Το κόστος με βάση τα σημερινά ισχύοντα είναι:

Για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης 255€ χωρίς οδική βοήθεια ή στα 282€ με οδική βοήθεια.

Στα επόμενα χρόνια και μέχρι την λήξη της κάρτας FIVA το κόστος ετήσιας ασφάλισης διαμορφώνεται στα 155€ χωρίς οδική βοήθεια ή στα 182€ με οδική βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα δικαιολογητικά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασφάλιση, επικοινωνήστε με τον Γιάννη Κορφιάτη

6932-208724