Βιβλιογραφία

Σε αυτή τη σελίδα, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορέσαμε σχετικά με τα βιβλία που έχουν εκδοθεί για το Fiat 500. Στην παρένθεση παραθέτουμε τη γλώσσα που είναι γραμμένο το βιβλίο, την χρονολογία έκδοσής του (και επανέκδοσης αν υπάρχει), καθώς και τον αριθμό ISBN, προκειμένου να κάνετε καλύτερη αναζήτηση του βιβλίου στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στον τίτλο του βιβλίου για να δείτε το εξώφυλλο.

Schrader Motor Chronik Fiat 500/600 mit Topolino, Jagst, Multipla und Weinsberg 1936-1969 έκδοση Schrader Verlag (Γερμανία, 1969, επανέκδοση 1994, ISBN: 3922617263)

Fiat 500 1957-72 Autobook από τον Kenneth Ball, έκδοση Autopress (Αγγλία, 1972, ISBN: 0851473202), Fiat 500 1957-73 Autobook επανέκδοση Brighton Autobooks 1979, ISBN: 0851479324)

I miei 40 anni di progettazione alla Fiat από τον Dante Giacosa (Ιταλία, 1979, LCCN: 80476602)

Revue Technique Automobile 500 D, F, L έκδοση Ε.Τ.Α.Ι. (Γαλλία, 1982,)

Fiat 500 Owner’s workshop manual από τους J.H. Haynes και J.C. Larminie, έκδοση J.H. Haynes & Co. Ltd (Αγγλία, 1988, ISBN: 0900550902)

Fiat 500 Topolino από τον Marco Bossi, έκδοση Giorgio Nada (Ιταλία, 1989, ISBN: 8879110098, επανέκδοση 2008, ISBN: 8879114514)

La 500 από τον Romano Strizioli, έκδοση Bacchetta (Ιταλία, 1990)

La Fiat Nuova 500 από τον Enzo Altorio, έκδοση Automitica (Ιταλία, 1993, ISBN: 8886304005)

Fiat 500 (Le vetture che hanno fatto la storia) από τον Elvio Deganello, έκδοση Giorgio Nada Editore (Ιταλία, 1993, ISBN: 8879110691)

Le Giannini από τον Enzo Altorio, έκδοση Automitica (Ιταλία, 1994, ISBN: 8886304021)

Fiat 500 Gold Portfolio 1936-1972 από τον R.M. Clarke, έκδοση Brooklands (Αγγλία, 1994, ISBN: 1855202468, επανέκδοση 2009, ISBN: 1855208563)

Album Fiat 500 από τον Galkowsky, έκδοση EPA Edition (Γαλλία, 1995, ISBN: 285120470Χ)

Fiat & Abarth 500 & 600 από τους David Sparrow, Andrea Sparrow, έκδοση Veloce (Αγγλία, 1998, ISBN: 1874105804)

Fiat & Abarth 500-600 από τον Malcolm Bobbit, έκδοση Veloce Publishing (Αγγλία, 1998, ISBN: 1901295222, επανέκδοση 2004, ISBN: 1-903706-69-6)

Fiat 500 – Guida al restauro από τους Marcelo Lo Vetere και Italo Grossi, έκδοση Giorgio Nada (Ιταλία, 1999, επανέκδοση 2003, ISBN: 8879112090)

Abarth 595 & 695 από τους Elvio Deganello και Renato Donati, έκδοση Giorgio Nada (Ιταλία, 1998, ISBN: 8879112872)

Fiat & Abarth 500-600 από τον Malcolm Bobbit, έκδοση Veloce Publishing (Αγγλία, 1998, ISBN: 1901295222, επανέκδοση 2004, ISBN: 1-903706-69-6)

La Fiat 500 – Storia di un mito από τον Stefano Parenti, έκδοση Polo Books (Ιταλία, 2000, ISBN: 88-87577-26-9)

Fiat 500 από τον Elvio Deganello, έκδοση Giorgio Nada (Ιταλία, 2002, ISBN: 88-7911-069-1)

Fiat 500 Owners Workshop Manual έκδοση Valueguide (Αγγλία, 2002, ISBN:1588500381)

Fiat 500: La Guida – The Guide από τον Alessandro Sannia, έκδοση All Media (Ιταλία, 2003, ISBN: 889030221)