Αλλες Λεσχες

  • Σ.Ι.Σ.Α. Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων
  • ΦΙΛ.Π.Α. Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου
  • ΟΡ.Κ.Α. Οργάνωση Εκδηλώσεων Κλασσικού Αυτοκινήτου
  • Σ.Ι.Σ.Ο. Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων
  • ΠΑ.Σ.Ο.Ε. Παγκρήτιος Σύλλογος Οχημάτων Εποχής